SCHOOLTEAM
 
SCHOOLRAAD
 
 
Het schoolbestuur heeft één schoolraad voorzien voor de twee stedelijke basisscholen van Lommel. Hierin zetelen ouders, personeel en afgevaardigden van de lokale gemeenschap van Kattenbos en Kolonie.
De directeurs en schepen van onderwijs zijn met raadgevende stem van rechtswege aanwezig.
De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar in de school.
Onze schoolraad:    
     
Geleding ouders: Karolien Claes  
  Isabel Molenberghs  
  Nicolette Clement  
  Marc De Nier  
 Geleding leerkrachten: Susy Van Goubergen (voorzitter)
  Suzy Tempels  
  Tamara Torreborre  
  Linda Gielen  
 
 Geleding lokale gemeenschap: Jacques Adriaansen (secretaris)
  Medard Verstraeten
  Frederic Vandermeer  
  Franky Maes  
 
 Schoolbestuur: Schepen Kris Verduyckt  
  Carine Dams  
  Nicole Gerits  
     
 
Voor meer info klik op het gekleurde vak

PERSONEEL

SCHOOLBESTUUR

CLB