SCHOOLTEAM
 
CLB
 
 

Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB): HOOFDZETEL

CLB Limburg Noord ADITE
St Margrietstraat 13
3580 te Beringen
Tel: 011 / 45 62 70.
Fax: 011 45 62 85
e-mail :clb18@g-o.be
website: www.clblimburgnoordadite.be

Mevr Hediye Kahraman is de contactpersoon voor onze school.
Te bereiken op volgend telefoonnummer: 011/54 11 42

Het CLB heeft de opdracht leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Hiervoor biedt het kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aan. Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling, verhoogt het welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Op die manier draagt het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse en maatschappelijke context.
Het CLB werkt:
• onafhankelijk en stelt het belang van de leerling centraal;
• kosteloos voor de leerling, de ouders en de school;
• multidisciplinair;
• binnen de regels van het beroepsgeheim;
• met respect voor het pedagogisch project van de school.

     
Onze begeleiders zijn:    
     
Verpleegkundige : Elisa Convalle 011/54 11 42
Schoolarts : Jos Beirnaert 0474/976.680
Psychologe : Hediye Kahraman 011/54 11 42
Maatschappelijk assistente : Kiymet Cesur 011/34 61 61
     
 
Voor meer info klik op het gekleurde vak

PERSONEEL

SCHOOLBESTUUR

SCHOOLRAAD