SCHOOLTEAM
 
PERSONEEL
 

Ontbrekend op de foto: Carine Van den Broeck, Melina Artoos en Merve karmil
 
Ons personeel:    
  -  
Directeur : Nicole Gerits  
/- /  
-    
Kleuteronderwijs : -  
Instapklas Hans Verduyckt  
1e kleuterklas : Linda Gielen  
2e kleuterklas : Chris Corens  
3e kleuterklas : Wendy Beenaerts  
- -  
Ondersteuning kleuters : Veerle Vanvelthoven  
leraar lichamelijke opvoeding : Roy Willems  
Kinderverzorgster: Cindy Wouters  
- -  
Lager onderwijs : -  
1e leerjaar : Annita Geens + Karolien Leppens
2e leerjaar : Gwenda Kuypers + Karolien Leppens  
3e leerjaar : Evie Wilms  
4e leerjaar : Evie Bosmans  
5e leerjaar : Christel Friet + Karolien Leppens  
6e leerjaar : Tamara Torreborre  
- -  
Ondersteuning lager: Karolien Leppens, Miet Vanderhoydonks, Hans Verduyckt  
Zorgcoördinator: Gwenda Kuypers  
ICT-coördinator: Hans Verduyckt  
leraar godsdienst : Carine Van den Broeck  
leraar NC Zedenleer : Kris Loos  
leraar Protestanse godsdienst : Melina Artoos  
leraar Islam: Merve Karmil  
leraar lichamelijke opvoeding : Erik Verbakel + Roy Willems  
     
Toezichthoudend personeel :    
Eetzaal kleuters : Jolanda De Wit  
Eetzaal lager onderwijs : Marian Donders  
Buitenschoolse opvang: Lutgarde Alen  
     
Administratief personeel : Veerle Vanvelthoven  
     
Onderhoudspersoneel: Nathalie van Endert  
  Dominique Theuws  
  Linda Beliën  
  -  
- -  
 
Voor meer info klik op het gekleurde vak

SCHOOLBESTUUR

SCHOOLRAAD

CLB