SCHOOLBROCHURE
 

De schoolbrochure is een belangrijk document voor onze school. Het werd samengesteld door het schoolteam en is de leidraad van de school.
In de schoolbrochure kan je alle informatie terugvinden van Stedelijke Basisschool ’t Stekste.
Zoals het Pedagogisch project, organisatorische afspraken, het schoolreglement, de afsprakennota en nog veel meer.
Het is als ouders zeer belangrijk om deze brochure eens door te nemen.
Het is een hele ‘boterham’, veel leesgenot.

De schoolbrochure bestaat uit 2 delen:

- schoolreglement (DOWNLOAD HIER DE BUNDEL MET HET SCHOOLREGLEMENT -PDF) Klik op de link!
- infobrochure (DOWNLOAD HIER DE BUNDEL MET SCHOOLAFSPRAKEN - PDF)
Klik op de link!

 
 
 
Of klik op het gekleurde vak om alles te lezen.
INFOBROCHURE
SCHOOLREGLEMENT

Alles is up-to-date ! Laatste wijzigingen op 5 september 2018. Versie 1 september 2018!